“መሰል ዓርሰ ውሳነ” ዶ “ሪፈረንደም “?

ሕዛእቲ ቅርሺ!!

“The Cave You fear to enter holds the treasure you seek” “ክትኣትዮያ ዝፈራሕካዮ ባዓቲስ ትምነዮ ኣኸዛ ትረኽበሉ” ጆሴፍ ካምፕቤል ኣይከምሹሙን፡፡ ንሰብ ሰብ ዝገብሮ ንሱ እዩ፡፡ ካብ ካልኦት እንስሳታት ሰብ ዝተፈለየ ሳሉኡ እዩ፡፡ ንሱ ተዘይነብር ወዲሰብ’ውን...

Read more

ሓፀርቲ ዜናታት