“መሰል ዓርሰ ውሳነ” ዶ “ሪፈረንደም “?

ቋንቋን ቴክኖሎጂን

ሓደ ማሕበረሰብ ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ማዕቢሉ ክበሃል ዝኽእል እቲ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ምስ ባህሉን ማዓልታዊ ናበርኢን እትጠዓዓም እንከሎ እዮ፡፡ ምስ ማዓልታዊ ውዕሎ ናይ ነብሲወከፍ ዜጋን ብጥቕሉል ድማ ምስ ማሕበረሰብ ዘይተጠዓዓም ቴክኖሎጂ ሽኩም () እምበር ፀጋ ክኽውን አይኽእልን፡፡...

Read more

ሓፀርቲ ዜናታት