መልኽተ ውራይና፡ ውራይና ከም ብሓዱሽ ንምጅማርን ንምምዕባልን

መልኽተ ውራይና፡ ውራይና ከም ብሓዱሽ ንምጅማርን ንምምዕባልን

ከም ተጋሩ ዘርኢ ምፅናትት እዩ ተኣዊጁናን ተኻይዱናን። ከከም ኩነታትቱ ዝለዋዋጥ ተለዋዋጣይ ባህሪ ዘለዎ ሽም ንምሃብ ዘፀግም ገፀ ባህሪ ዝተላበሰ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ግን ዘርኢ ምፅናት እዩ። ዝተፈላለዩ ኣቀራርባ ሜላታት እናተጠቐመ ናይ ሚድያ ፕሮፖጋንዳ ኣምሪሑ እዩ...

Read more

ሓፀርቲ ዜናታት