መዘናግኢ

ግጥምታት ሓው ስላስ ኮረንቲ

ግጥምታት ሓው ስላስ ኮረንቲ

1. ምእንታን ከይመውት ሰራዊት ሞት ይምፃእ ፍጡራት ዘሰካሕክሕ፣ ስጋ በይና አትሪፉ እስትንፋስ ዝገንሕ፣ ኣይዕጅበንን፣ ሜላታት ይምህዝ ይትንኩል ይጎርሕ፣ ምእንታን ከይመውት ሞይተ እየ ዝፀንሕ፡፡ 2. ፎቶኺ መፅየ ከይነግረኪ ሰኢነ አድራሻኺ፣ እንተዘይ ጥዒሙኪ ዋላ ብተልኣኺ፣ አሕፂብኪ ውሰዲ...

Read more

ሓፀርቲ ዜናታት