መንነትና

ትግራዋይ መንነት?

ትግራዋይ መንነት?

ተጋዳላይ ተኽለብርሃን ወ/ኣረጋይ (ዶ/ር፣ ሜ/ጀነራል)መበገሲ ሓሳብትግራዋይነት እንታይ እዩ? መቦቆሉ ካበይ እዩ? ናበይ ገፁኸ የምርሕ ኣሎ? በየናይ መንፊታዊ መዐቀኒ ንምዝኖ? ብተግባር ከመይ ንገልፆ? ሓቂን ሓሶትን ከመይ ንፈልጥ? ስርወ መሰረቱ እንታይ እዩ? ዝብሉ ናይ ፍልስፍና ሕቶታት ኣልዒልካ...

Read more

ሓፀርቲ ዜናታት