መፃኢ ዕድል ትግራይ ናበይ?

ጌታቸው ኣረጋዊ መእተዊ ካብ መፈጠር ሰብ ጀሚሩ ሰብ ክነብረሉ ዝጀመረ እዩ ትግራይ ማለት። ብኽልቲኡ እምነትን ቅቡልነትን ናይ ሰብ ኣፈጥጥራ (ስነ-ፍጥረትን ስነ-ፍልቀትን) እቲ ዘሎ ታሪኽ እዚ ሓቂ እዙይ እዩ ዝነግረና። እሞ ሰብ ንኣሽሓት ዘበናት ኣብዝነበረሉ ናብርኡ ንምምሕያሽን ሂወቱ ንምንባርን ምስ ተፈጥሮን ምስ ባዕሉን ኣብ ዝገብሮ ግድል ዝተፈላልዩ ምህዞን ጥበብን ተጠቒሙ ስልጣነታት …

Read More »

ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ጥቕሙ ይነፅር!

ገ/መድህን ሮምሃ (ዶ/ር) Email: gromha1983@gmail.com   “ስርዓት ካብ ዘይብሉ ሰፊሕ ህዝቢ፤ ብስርዓት እትማሕደር ንእሽተይ ሃገር ትበልፅ”– ነጋድራስ ገብረሂወት ባይከዳኝ።   መእተዊ   ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፤ ብሕጊ ጠጠው ክብል ዘይኸኣለ፤ ብኻልኦት ህዝቢታት ኢትዮጵያን መራሕቲ ሃገረ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ባዕሎም ኢዶም ዝሓውስሉ፤ ዝፍፀሙ ዘለው በደላትን መጥቃዕቲታትን፤ መልዕሊኦም እንታይ እዩ? …

Read More »

ድጅታል ወያነ እንታይ እዩ?

ዶ/ር ጀነራል ተኽለብርሃን ወ/ኣረጋይ   ኣብዚ ቀረባ እዋን ብምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅየን ኣቢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ንዝነጥፉ ተጋሩ ከም ተቓለስቲ ድጅታል ወያነ ኣፍልጦ ምሃቦም ይዝከር። ጉዳይ አድላይነት ድጅታል ወያነ ኣብ ትግራይ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋዕላታት ተላዒሉ እንተነብረ ‘ውን ብዙሕ ቆላሕታ እንተይረኸበ ድሕሪ ምፅናሕ ሐዚ …

Read More »

መፃኢት ትግራይ! ወግዒ ገሬን ሰሌን

(ገሬን ሰሌን ኣዕርኽቲ እዮም። ገሬ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሌ ኣብ መቐለ እዮም ዝነብሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ኣብ መቐለ ተራኺቦም።) ገሬ፡ እሺ እሞ ትግራይ ከመይ ኣላ? ሰሌ፡ እንታይ ከይትኸውን! ገሬ፡ ከመይ ማለት ሰሌ፡ ኣይሞቓ ኣይቖራ ትግራይ ገሬ፡ እዚ ኹሉ ሓዊ ኣብ ጥቓኣ እናነደደ ተዘይሞይቕዋ እማ ጸገም ኣሎ። ሰሌ፡ ዝኣጎዶ ይስሓኖ ምበር …

Read More »

ወጊድ ንሕሊናዊ ባርነት!

ዶ/ር ሃይለየሱስ ሃፍቱ ሰላም ንኵልኩሙ ኣሕዋት ወኣሓት! ትንሳኤ ትግራዋይነት ዝገሃድ ኣብ ህዝብና ዝተዳዕነነ ዘንታወ ፅውፅዋይ ኢትዮጵዊነት (mythic Ethiopian narration) ዘስዐበልና ኣርዑት ህሊናዊ ባርነት ክውገድ ከሎ ጥራሕ እዩ፡፡ ትግራይ ካብ ምዕቡል ባሕሪታትን ውቅያኖስን ኣቆራሪፁ ዝነግድ (maritime trader society) ናብ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ጫዂሩ ዝምእርር ወትሮ ብጥምየት ዝጥቃዕ (Agrarian and famine …

Read More »

ህሉው ኩነታትን ኣንፈትን ቁጠባ ኢትዮጵያ፡ ዕድላትን ሓደጋታትን ቁጠባ ትግራይ

ሃንሳ ተኽላይ መጋቢት 2011   መእተዊ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ካብ ፖለቲካዊ ርግኣትን ሰላምን እታ ሃገር ፈሊኻ ምርኣይ ኣፀጋሚ እዩ፡፡ እቲ ምንታይ ሓረስታይ ኣብ ሕርሻ፣ ባዓል ሃፍቲ ኣብ ዝመረፆ ቦታን ዘፈርን፣ ባዓል ጉልበትን ፍልጠትን ድማ ኣብ ዝመረፆ ቦታን ሞያን ተሳቲፎም ሃፍቲ ምፍራይ ዝኽእሉ መሰረታዊ ትካላት ስርዓተ-ቁጠባ (basic economic institutions) ክትግበሩን ክኽበሩን …

Read More »

እዋናዊ ገምጋም ዞባዊ፣ ሃገራዊን ክልላዊን ኩነታትን፡ ቀፃሊ ዕድል ተጋሩን!

  ብግዱሳት ተጋሩ መእተዊ ናይ ኩነታት ገምጋም ንምግባር ብዙሓት ፅንሰሓሳባዊ መነፅራት ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ እዮም። ናይቶም መነፅራት ኣመራርፃ በቲ ናይቲ ገምጋማይ ባህሪን ልምዲን ዝፅሎ እንተኾነ ውን ብቐንዱ በቲ ናይቲ ዝግምገም ኩነታት ተፈጥሮን ስፍሓትን ባህሪ ይውሰን። በዚ መሰረት ኣብዚ ገምጋም እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ከም ዓንዲ ኣጠማምታ ንምጥቃም መሪፅና ኣለና ። ናይ …

Read More »

ወይዛ ዘበን’ዚኣየ …

ብ ጉዕሽ ወዲ ኣንከረ እዛ ሃገር ደርጊ ምስደምሰሰት፤ ናብ ሓያል civel strife ዕግርግር ክትኣቱ ዘይፈርሓ ኣይነበረን። ኣቦ መንበር ኢህወደግ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ግን ኣንፃር እቲ ክፉእ ኣተሓሳስባ ነበረ። ንሱ  ፈለማ ስልጣን ምስሓዘ፤ ዝኽሪ ቀይሕ ራዕዲ ንምብዓል ተረኺቡ “ደጊም እዚ ኩናታት ኣብ ዝኾነ እዋንን ጊዜን ኣይድገምን” ክብል ተመፃበዐ። እቲ ዝበሎ ሰሚሩ፤ …

Read More »

ናይ ፍልጠት ኢኮኖሚን ሕብረተሰብን ምህናፅ

ኣብ ማኑፋክቸሪንግ፡ ኢንዳስትሪን መዓድንን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ፡ ንዘተ ዝቐረበ ክንፈ ዳኘው (ሜጀር ጀነራል) ኣብ ክሊ እዚ መመያየጢ ዛዕባ ክንሓቶምን ክንዝትየሎምን ዝግብኡ ናይ ኢኮኖሚ ሓሳባት፡ ኢንዳስትሪ ቁጠባ /ኢኮኖሚ/ እንታይ እዩ፡ ማኑፋክቸሪንግ ከ እንታይ እዩ፡ ከመይ ንሃንፅ፡ ከመይ ከ ክዕወት ይኽእል? ኢንዳስትሪ ኢኮኖሚ ምህናፅ ንምንታይ የድልየና። 2. እንታይ እዩ መዓድን …

Read More »