ኣይተ ዳንኤል ወልደሚካኤል ኣብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ኢቲሞሎጂ( ምክልኻል ባልዕ) እንትኾኑ፤ ኣብታ ብክልል ደረጃ ተጣይሻ እትንቀሳቐስ ዘላ ዓባይ ኮሚቴ ፀረ ኮቸነል ኣባል እዮም።

ኣብ ዝሓለፈት ሕታም መፅሄት ውራይና ፤ ኮቸነልን ጥፍኣቱን፤ ምክልኻሉን ጠመትኡን ኣመልኪቱ ስፍሕ ኢሉ ዝቐረበ ፅሑፍ ኣንቢቦም መልሲ ክህቡ ናብ ቢሮና መፂኦም።