ንዑናይ ንወጀራት
• ብነዘረ ውበ 
ካብ መቐለ ኣስታት 65 ፤  ካብ ከተማ ዓድጉደም ድማ 45  ኪሎ ሜትሮ ኣንፈት ደቡብ ናብ እትርከብ ዋና ከተማ ወጀራት ባሕሪ ፀባ ንፋልማየ ዝኸድኩ  ቅድሚ 14 ዓመታት ነበረ። ሽዑ ቀዳማይ መርሃ ግብሪ ልምዓት ሓሙሽተ ዓመት ተዛዚሙ ነይሩ።  ኣብ ከተማ ባሕሪ ፀባ ግን  እዙይ ኢልካ ትፀውየሉ ትካል ኣይነበረን። ሽዑ እተን ፈቆዶ ገጠር ምዓለን መካይን ማረት እንተዘይኮይኑ  ንባሕሪ ፀባ ወንዘር እትብል መኪና ኣይነበረትን። ሓንቲ እምኒ ዝፀዓነት ኤንትረ ብኽንደይ ገልጠምጠም ኣብ መንገድና ፀኒሓስ ገሪሙና። ኣነ ብሞተር ሳይክል እየ ኣትየ።  ኣብታ ከተማ  ምስኣተኹ ፀሓይ  ምስሃደመት ፀላም ተዋሒጥና። መደቀሲ ስለዘይነበረ  ዳርጋ ንነብሰይ ዝበለ ከድቅሰኒ ተማሕፂነ ሓዲረ። ንነገሩ  ሃንደበት ደኣ ኣትየዮም እምበር ወጀረቶት ሕያዎትን ተቐበልቲ ጋሻን እዮም። ደሓር እዚ ኹሉ ኣብ ጋዜጣ ፅሒፈዮ ዝርአዩ ደቂ ወጀራት “ኣታ ከምቲ ቀደም ኾርዶ ምሉእ ፀባ እንተዘይቀረብናልካስ መሕደሪ እውንዶ ስኢንካ ኤህ !” ኢሎም ብጣዕሚ ሓዚኖም።  
ብንጉሁኡ ኣብታ ከተማ እንተዞርኩ ንኣመሉ ሓንቲ ጣብያ ጥዕና ተሰሪሓስ ንሳውን

ካብ ሰለሞን ገ\ኣረጋዊ

መሬት ብተፈጥሮ ዝተለገሰት ንባዕላ ተፈጥሮ ኮይና ንኩሉ ፍጡር ብማዕረ ትበጽሖ ተፈጥሮኣዊ ውህብቶ እያ፡፡ መንግስቲ ነዛ ንኹሎም ፍጡራት ዝተለገሰት ፍጥረት ኣብ ልዕሊኣ ዝገብሮ ምዕባለን ምምቕቓልን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ሚዛናዊ ክገብሮ ትጽብት ይግበር፡፡መንግስቲ ነዛ ተፈጥሮ፤ ሚዛናዊ ልምዓትን ምቅሊትን ክህልዋ ንምግባር ዝሕግዞ መስርሕ ክምስርሕ

ማይ እስትንፋስ ህይወታውያን ዝቖመሉ ህዋስ ብምዃኑ ሰብ፣ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ዝረኽቦ ሰብኣዊ መሰልን ዓንዲ ሑቐ ልምዓትን እዩ።

1386 ትርብዒት ኪሎ ሜትሮ መሬት ማይ ዝለበሰ ከምዝኾነ መፅናዕቲ የረጋግፁ። ካብኡ ግን እቲ 2.5 % ጥራሕ  እዩ ዝስተ ጥዑም ማይ።  ካብዚ እውን ሲሶ እዩ  ኣብ ረብሓ ዝውዕል’ምበር እቲ ዝተረፈ ሰኣን ኣራኽቦ፤ ዓቕምን ሰላምን ዓለም ኣይትጥቀመሉን። ምእንተዙይ ድማ ኣብዛ ዓለም ልዕሊ ሓደ ቢልየን ሰብ ፅሩይ ማይ ፈፂሙ ኣይረክብን። ብመሰረት’ዚ ሕፅረት ዝስተ ማይ ብኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለም ኣሎ። እቲ ሕሰም ግን ከምቲ ኩሉ ነገር ኣብ ድኻ ይገድደ። 42% ሕፅረት ማይ ዘሎ ኣብተን ድኻ ትሕቲ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ እዩ።