Home / Uncategorized

Uncategorized

ትግራይ ሃገር ምዃን ዝግብኣን ዘዋፅኣን ብሄር እያ!

ብ ግርማይ በርሀ   መእተዊ ትግራይ ብሄር ምዃና ንኣብዝሓ ትግራዋይ እንታይነት ብሄር ብውነን ብቕንዕናን ንዝርዳእ ዝኾነ ካልእ ሰብ እውን ብቐሊሉ ክርአ ዝኽእል ሓቂ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ፅሑፍ ብሄር ክንብል እንተለና እንታይ ማለትና ምዃኑ ንምግላፅን በቲ መግለፂ ንሱ ድማ ብርኪ ብሄርነት ትግራይ መዚንካ ምብጋስን ኣድላዪ እዩ። ኣብዚ ፅሑፍ እዙይ ብሄር ማለት …

Read More »

ANNOUNCEMENT

Institute for Sustainable Development is an Ethiopian Resident’s Civil Society Organization legally registered by Ethiopian Charities and Societies Agency, working in different regions of Ethiopia for sustainable ecological and social development by working with people and organizations at the grassroots level. Designing and implementing sustainable development strategies to address the …

Read More »

ድጅታል ወያነ እንታይ እዩ?

ዶ/ር ጀነራል ተኽለብርሃን ወ/ኣረጋይ   ኣብዚ ቀረባ እዋን ብምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልል መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅየን ኣቢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ንዝነጥፉ ተጋሩ ከም ተቓለስቲ ድጅታል ወያነ ኣፍልጦ ምሃቦም ይዝከር። ጉዳይ አድላይነት ድጅታል ወያነ ኣብ ትግራይ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋዕላታት ተላዒሉ እንተነብረ ‘ውን ብዙሕ ቆላሕታ እንተይረኸበ ድሕሪ ምፅናሕ ሐዚ …

Read More »

ወጊድ ንሕሊናዊ ባርነት!

ዶ/ር ሃይለየሱስ ሃፍቱ ሰላም ንኵልኩሙ ኣሕዋት ወኣሓት! ትንሳኤ ትግራዋይነት ዝገሃድ ኣብ ህዝብና ዝተዳዕነነ ዘንታወ ፅውፅዋይ ኢትዮጵዊነት (mythic Ethiopian narration) ዘስዐበልና ኣርዑት ህሊናዊ ባርነት ክውገድ ከሎ ጥራሕ እዩ፡፡ ትግራይ ካብ ምዕቡል ባሕሪታትን ውቅያኖስን ኣቆራሪፁ ዝነግድ (maritime trader society) ናብ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ጫዂሩ ዝምእርር ወትሮ ብጥምየት ዝጥቃዕ (Agrarian and famine …

Read More »

እዋናዊ ገምጋም ዞባዊ፣ ሃገራዊን ክልላዊን ኩነታትን፡ ቀፃሊ ዕድል ተጋሩን!

  ብግዱሳት ተጋሩ መእተዊ ናይ ኩነታት ገምጋም ንምግባር ብዙሓት ፅንሰሓሳባዊ መነፅራት ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ እዮም። ናይቶም መነፅራት ኣመራርፃ በቲ ናይቲ ገምጋማይ ባህሪን ልምዲን ዝፅሎ እንተኾነ ውን ብቐንዱ በቲ ናይቲ ዝግምገም ኩነታት ተፈጥሮን ስፍሓትን ባህሪ ይውሰን። በዚ መሰረት ኣብዚ ገምጋም እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ከም ዓንዲ ኣጠማምታ ንምጥቃም መሪፅና ኣለና ። ናይ …

Read More »

ወይዛ ዘበን’ዚኣየ …

ብ ጉዕሽ ወዲ ኣንከረ እዛ ሃገር ደርጊ ምስደምሰሰት፤ ናብ ሓያል civel strife ዕግርግር ክትኣቱ ዘይፈርሓ ኣይነበረን። ኣቦ መንበር ኢህወደግ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ግን ኣንፃር እቲ ክፉእ ኣተሓሳስባ ነበረ። ንሱ  ፈለማ ስልጣን ምስሓዘ፤ ዝኽሪ ቀይሕ ራዕዲ ንምብዓል ተረኺቡ “ደጊም እዚ ኩናታት ኣብ ዝኾነ እዋንን ጊዜን ኣይድገምን” ክብል ተመፃበዐ። እቲ ዝበሎ ሰሚሩ፤ …

Read More »

ናይ ፍልጠት ኢኮኖሚን ሕብረተሰብን ምህናፅ

ኣብ ማኑፋክቸሪንግ፡ ኢንዳስትሪን መዓድንን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ፡ ንዘተ ዝቐረበ ክንፈ ዳኘው (ሜጀር ጀነራል) ኣብ ክሊ እዚ መመያየጢ ዛዕባ ክንሓቶምን ክንዝትየሎምን ዝግብኡ ናይ ኢኮኖሚ ሓሳባት፡ ኢንዳስትሪ ቁጠባ /ኢኮኖሚ/ እንታይ እዩ፡ ማኑፋክቸሪንግ ከ እንታይ እዩ፡ ከመይ ንሃንፅ፡ ከመይ ከ ክዕወት ይኽእል? ኢንዳስትሪ ኢኮኖሚ ምህናፅ ንምንታይ የድልየና። 2. እንታይ እዩ መዓድን …

Read More »

“ኣመራርሓ ትራንስፎርሜሽን”

……….ሓዱሽ መልክዕን ባህርን ዘለዎም ዝተወሳሰቡ ዓለምለኻዊ፣ ኣህጉራውን ሃገራውን ለውጥታት ብብቕዓት ንምትእንጋድ መራሕቲ ኣብ ኣተሓሳስብኦም፣ ፍልጠቶም፣ ክእለቶምን ባህሪኦምን መሰረታዊ ለውጢ ከምፅኡ፤ ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ኣመራርሕኦምን ኣካይድኦምን ንዝመፅእ ሓዱሽ ፈተና ከምዘይሰርሕ ፈሊጦም ብሓዱሽ መንገዲን ዓለምን ተኽእሎ ኣፈፃፅምኦም ንምምሕያሽ ክንቀሳቐሱ፤ ዓለም ከምዝነበረቶ ከምዘየላን ደረጃ ብቕዓት ሕሉፍ ኣፈፃፅምኦም ብዘየገድስ ካብ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ነገር ክሰርሑ …

Read More »

ብሄር ተኮር ፌደራሊዝም ሓቀኛን ሓደገኛን

ብ ጉዕሽ በርሀ መጀመርያ ብሕቶ እየ ክጅምሮ ዝደሊ ኣብ ታሪክ ዋላ ሎሚ ቀንዲ ምኽንያት ዘጋጠመ  ስዕረትን ንኡ ስዒቡ ዝተርኣየ ፋሕፋሕን  ስኣን ናይ ተጋሩ ሕብረትን ስምረትን ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ህወሓት፣ ኢህኣፓ፣ ኢድዩ፣ ደርጊ ወዘተ ነይሮም እዮም። እዚኦም ክርኢ እንተለኹ ትሕዝትኦም ብዘየገድስ ሕዚ ኮይነ ክርእየ እንተለኹ ትግራዋይ እዩ ሞይቱ …

Read More »