Home / ዜና

ዜና

ትግራይ ንጀጋኑ ደቃ ብዘይኣፈላላይ ከተመስግን እያ፡ ሰኑይ!

ዕለተ ሰኑይ ለካቲት 2011 ንትግራይ፡ – ፍሉይ ናይ ክብሪ ብዓል ኮይኑ ክውዕል – ፍሉይ ናይ ሓድነት መደረኽ ኮይኑ ክውዕል – ጀጋኑ ደቃ ከካብ ዘለዉዎ ተኣኻኺቦም ኣለናልኪ ክብልዋ እዮም። ንሳ ድማ እኾርዕልኩምን እሕበነልኩምን ኢላ ክብራን ኣድናቖታን ብፍሉይ ሽልማት ክትገልፀሎም እያ። ~ ሰኑይ ፍሉይ ናይ ምስጋናን ክብርን ሽልማት ካብ ዝወሃቦም ጀጋኑ ደቂ …

Read More »

ኣብ ኢትዮጵያ 10 ሚሊየን ዜጋ ደላዪ ስራሕ ከመዝኾነ ተገሊፁ

ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ 14 ሚኢታዊ ናህሪ ዋጋ ከምዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝተሳለጠ ፍሉይ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብምርካብ፥ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልቓሕ ዝተደረኸ ኢንቨስትመንት ከምዝነበረ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ 10 ሚሊየን ዜጋ ደላዪ ስራሕ ዘሎ ምዃኑ ዝገለፁ …

Read More »