Home / ዜና / ኣብ ኢትዮጵያ 10 ሚሊየን ዜጋ ደላዪ ስራሕ ከመዝኾነ ተገሊፁ

ኣብ ኢትዮጵያ 10 ሚሊየን ዜጋ ደላዪ ስራሕ ከመዝኾነ ተገሊፁ

ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ 14 ሚኢታዊ ናህሪ ዋጋ ከምዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ገሊፆም።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝተሳለጠ ፍሉይ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብምርካብ፥ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልቓሕ ዝተደረኸ ኢንቨስትመንት ከምዝነበረ ተዛሪቦም።

ኣብ ኢትዮጵያ 10 ሚሊየን ዜጋ ደላዪ ስራሕ ዘሎ ምዃኑ ዝገለፁ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ በቢዓመቱ ን1 ሚሊየን ዜጋታት ጥራሕ ዕድል ስራሕ ይፍጠር ከምዘሎ ኣብሪሆም።

ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ብውሕዱ 10 ዓመት ከምዘድሊ ድማ ተዛሪቦም።

ዓመታዊ እቶት እዛ ሃገር ንምዕባይ ዘመናዊ ሕርሻ ምምዕባል ከምዘድሊ እውን ገሊፆም።

ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ፥ ብልቓሕ ዝካየድ ኢንቨስትመንት ንክቕንስ፣ ጉድለት በጀት ንክመዓራረ ሰፊሕ ስራሕ ከምዝተዓመመ እውን ተዛሪቦም።

ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ 14 ሚኢታዊ ናህሪ ዋጋ ከምዝነበረ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ፥ ነዚ ንምፍታሕ ትኹረት ተገይሩ ብምስርሑ ናህሪ ዋጋ ኣብዚ ሐዚ እዋን ናብ 10 ነጥቢ 3 ሚኢታዊ ከምዝወረደ ሓቢሮም።

እቲ ውፅኢት መንግስቲ ዘውፅኦ ወፃኢ ብምቕናስ ከምዝመፅአ ድማ ሓቢሮም።

ብድምር ኣብዚ ሐዚ እዋን ስሩዕ ኢኮኖሚ ኣብ ምዕሩይ ኩነታት ዘሎ እንትኸውን፥ ኢ-ስሩዕ ኢኮኖሚ ግን ልዑል ፅዕንቶ ከምዘለዎ ተዛሪቦም።

Check Also

ትግራይ ሃገር ምዃን ዝግብኣን ዘዋፅኣን ብሄር እያ!

ብ ግርማይ በርሀ   መእተዊ ትግራይ ብሄር ምዃና ንኣብዝሓ ትግራዋይ እንታይነት ብሄር ብውነን ብቕንዕናን ንዝርዳእ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *