ብሩህ ጉዕዞ መፃኢት ትግራይ ብኸመይ?

0
716

ንዓድና ብፅፍርና!

ህዝቢ ትግራይ ዘምክሕ፤ ዘሕጉስ፣ዘተኣማምን፣ዘቕንእ ተቓላሳይ ህዝቢ ሙዃኑ፤ ዕድሉ ኣብ ብርኩ ፣ኣብ ቅልፅሙ ፣ኣብ ሰናይ ድሌቱ፤ ኣብ ለባም  ኣተሓሳስብኡ ሙዃኑ ዘረጋገፀ እዩ፡፡ ዘበን እንትልወጥ ነዚ ምዝካር የድሊ፡፡ ሳላ ህዝቢ ትግራይ፡፡

 

             ህዝቢ ትግራይ ትምኒቱ ኣይብላዕሊ  ኣይብታሕቲ ማዕረ፣ቀንጪ ክኸዉን ጥራሕ’ዩ፡፡ህዝቢ ትግራይ ዋላ እኳ ዝኸፈሎ መስዋእትነት መሕወዩ ቁስሊ፤መፀገኒ ዝግበኦ እንተኾነ ኣብ ቃልሱ ዝተማሃሮ ግና ለመናን ትፅቢትን ኣይኮነን፡፡ ኣብ ቃልሱ ዝተማሃሮ ብርሃፅካ፣ብፅፍርኻ ብፃዕርኻ ፍሒርካ ምንባር’ዩ፡፡

             ካብ ልሳን ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ

****

“…. ግዳማዊ ሓገዝ ኣይኮነን ተስፋና

ወሳናይ ነጥቢ ‘ዩ ውሽጣዊ ቃልስና

ንሓፋሽ ሓጊዝና ካብኡ ተደጊፍና

ክንግስግስ ክንምዕብል ክንዕወት ኢና

ታሪኽ ውፅዕ ህዝቢ ብደምና ክንፅሕፍ

ግቡእና ፈፂምና ብኽብሪ ክንሓልፍ”

(ባሕርና ካብ እትብል ደርፊ ገድሊ ዝተወስደት)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here