ሓርነታዊ መንገዲ፣ ትግራይ ዘይፈተነቶ ኣንፈት ምዕባለ፤

ኣብራሃም ኣሰፋ (ኢንጅነር) ኣብ መበል 56 ሕታም ውራይና፤ ዳዊት ሃይለ ዝተብሃሉ ሓውና “ክልል ትግራይ ኣብ ክሊ ዓባይ ሃገር ትዓቢ” ዝብል ሞጎት ኣቕሪቦም ምንባሮም ይዝከር። ዘለናሉ እዋን፣ ኩሉ ግዱስ ትግራዋይ ኣብ መፃኢ ዕድል ትግራይ ዘለዎ ሓሳብ እናቕረበ ብምዝታይን ሓበራዊ ምርድዳእ ብምሓዝን ኣንፈትና ኣብ እነነፅረሉ ተኣፋፊ ኩነታት ምህላውና ርዱእ እዩ።  ስለዝኾነ ድማ፣ …

Read More »

ብሄራትን ባህልታትን ኢትዮጵያ፤ ፀረ-ኣክሱማዊ ስልጣነ/ትግራዋይነት

 ገ/መድህን ሮምሃ (ዶ/ር) Email: gromha1983@gmail.com መእተዊ   ኣብ ዓለም ኣብ ሞንጎ ሃገራት/ህዝቢታት ዘሎ ናይ ስልጣነ ፍልልይ፤ ንጎንፅን ኹናትን ምንጪ ብምዃን ንብዙሓት ናይ ህልቂት ምኽንያት ኾይኖም እዮም፡፡ ንኣብነት ቀዳማይን ካልኣይን ኲናት ዓለም፡፡ ብተወሳኺ፤ ኣብ ሓንቲ ሃገር ውሽጢ ዘለው ብሄር ብሄረ ሰባት፤ ብምኽንያት ናይ ስልጣነን ካልኦት ከባቢያዊ ባህልታትን ናይ ጎንፅን ኹናትን መልዐሊ …

Read More »

ትግራይ ባዕላ ዝኸአለት ሃገር ምዃን እዋናዊ ድዩ?

ዮሐንስ አብርሃ jhoniabraha@gmail.com   “ትግራይ ሃገር ምዃን ዝግባኣን ዘዋጽኣን ብሄር እያ” ብዝብል ርእሲ ብግርማይ በርሀ (ዓርከይን መማህርተይን) ዝቐረበ ጽሑፍ አንቢበዮ። ብፍላይ ህወሓት ንትግራይ ሓራ ምስ አውጸአት አብ ከባቢ 80ታትን ሕዚ ድማ ምስዚ አብ ሃገርና ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ተአሳሲሩ አብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዝተበታተነ መልክዕ ክዝረብ ዝጸንሐ  ሓሳባት እርኑብ ብዝኾነ …

Read More »

ንእሽተይ ተሞክሮ [ንትግራይ] ካብ ንእሽተይ ሃገር – ዴንማርክ

ብ ዳዊት ሃይለ (ምሁር ስነ-ቑጠባ) dawith1972@gmail.com ውድብ ሕቡራት መንግስታት (UN) በብዓመቱ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ዓለም ናይ ሓጎስ ሪፖርት (World Happiness Report) ዴንማርክ ንሳልሳይ ጊዜ ካብ ዓለም ሕጉስቲ ሃገር (The happiest country) ክብል ሰምይዋ እዩ (ብናይ ስፖርት ቋንቋ: ሃትሪክ ሰሪሓ)፡፡ ምስቲ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ (ግዝኣት ካሊፎርኒያ) ዝርከብ ዲዝኒላንድ ዝተበሃለ ፍሉጥ ማእከል …

Read More »

ማሪኹ ንዝሸይም ህዝቢ ሞስኡ ምጥፋእ ባህሪ ካዳዓት እዩ

ብ ሙሩፅ መለስ (ነበር መሪሕነት ድሕንነት፡ ንዚ ፅሑፍ ሽሙ ዝተቐየረ)   ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዘመናት ነፃነታን ሓድነታን ሓልያ ክትነብር፣ ወናኒት ዓሚቑን ሰፊሕን ታሪኽን መሰረት ስልጣነን ክትከውን  ካብ ዝገበርዋ ምኽንያታት እቲ ዝዓበየ ተጋሩ ዝሃነፅዎ ጠንካራ ስርዓተ መንግስትን ሃፍተ ገነት (እሴት) ብዘይ ምቁራፅ ንዘመናት ዋልታ ነፃነት ኢትዮጵያ ኮይኖም ጠጠው ብምባል ብዝኸፈልዎ ከቢድ መስዋእትነን …

Read More »

መሪሕነት ትግራይ?!

ብ ኣርኣያ ኣብርሃ መድሃንዬ (ዶ/ር) ከምናተይ እምነት ከም ማሕበረሰብ ይኹን ከም ውልቀሰብ ናይ ሕድሕድና ሂወትን መፃኢ ዕድልናን ብዝህልዉና መራሕቲ ይዉሰን እዩ። መራሕትና ድኹማት ተኾይኖም ሂወትናን ናብራናን ድኹምን ድሑሩን ይኾን። ናብ ንደልዮን ንምነዮን ስልጣነን ምዕባለን ንምብፃሕ ድማ ዓመታት ጥራሕ ተለይኾነስ ዘመናት እዉን ይወስደልና። መራሕትና በላሕቲን ቡቑዓትን እንተኾይኖም ድማ ካብ ዘለናሉ ድሕረትን …

Read More »

ንገንፀል እትብሉ ተጋሩ

Shalom dagmawi . ሽግርና ኢትዮጵያ ትመስለኩም ኣላ! እቶም ኣብ ሱዳን ዘለው ዳርፉርን ምብራቕ ሱዳናውያንን ከ ሽግሮም መን’ዩ? ደቡብ ሱዳን ተገንፂላ ሽግራ ገደደ ‘ምበር ኣይነከየ! ናይ ኤርትራ ድማ ዝኸፈአ!  ዝተገንፀላን ዘይተገንፀላን ዓድታት ጎረባብትና ኩለን ኣብ ፀገም ኣለዋ። . ጨጎራኻን ማዓናጡኻን ወይ ዓፅምኻን ሑቖኻን ሓሚምካ ዶ መምበሪኻ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ …

Read More »

ዘይተዘርበሉ ፀጋ ገዳም ኣቡነ ገሪማ

ብ ታፈረ ሃይለኪሮስ ትግራይ ኣእላፍ ሊቀ ሊቃውንትን ጥበበኛታትን ጫጪሓ ኣብ ከርሳ ዘባፀሐት በዓልቲ ቅድስቲ ማህፀን እያ።  ትግራይ ብሳላ ሊቃውንትን ጥበበኛታትን ደቃ ወናኒት ፊደላት ግእዝ፣ ያሬዳዊ ዜማ፣ ዓሚቕን ረቂቕን ምሽጥር ጥበብ ዘለዎም ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታትን ትውፊታትን መዚዝካ ዘይውዳእ ኣመር ዘለዎም ፍልስፍናታትን እያ። ስለዝኾነት እውን ዓለም ድርኩኺት ስልጣነ እንትትረግፅ ትግራይ ኣፍቲ መስርዕ …

Read More »